Widget Image

Giới thiệu chung

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN VIMECO

• Mã số thuế: 0108929277

• Địa chỉ: Lotus L2.07 Goldsilk 430 Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

• Điện thoại: +84 (0) 985854114

• Email: codienvimeco@gmail.com

Call: 1-888-000

Monday - Friday 8:00 - 21:00
Saturday 9:00 - 18:00
Work Time: 08:00 - 17:30 (Monday-Saturday)
Find Us: Hà Nội
Contact: +84 (0) 985 854 114
Follow Us:

Blog

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN VIMECO / Dự án đang triển khai  / Dự án: Xưởng số 5, số 6 – Xưởng tiêu chuẩn Texhong

Dự án: Xưởng số 5, số 6 – Xưởng tiêu chuẩn Texhong

Địa điểm: Khu công nghiệp Texhong Hải Hà, TT.Quảng Hà, H.Hải Hà, Quảng Ninh

Hạng mục: Bổ xung thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa

Post Tags:

No Comments

Leave a Comment